Novi klinci Arhitektura

Arhitektura

Školica arhitekture i dizajna

Školica arhitekture i dizajna

Radionice

Nastava je pažljivo osmišljenja tako da odgovara njihovim godinama. Dinamika rada je jednom nedeljno po 2,5h u kontinuitetu. Rad je organizovan u dve starosne grupe: 6-8 i 9-14 godina.

Dva i po sata vikendom!

Za sve dodatne informacije

Nastavu izvodi stručnjak iz oblasti arhitekture sa višegodišnjim iskustvom u praksi i održavanju nastave.

Arhitektura i dizajn namenjeni su deci uzrasta 6-14 godina. Pored upoznavanja sa samom profesijom arhitekture, priborom koji se koristi, polaznici će kroz  grupni i individualni rad imati priliku da svoju kreativnost, uz pomoć mentora , materijalizuju i prodju kroz ceo proces od ideje do realizacije i prezentacije. Ovaj vid učenja nije namenjen samo budućim arhitektama ili dizajnerima već i ostaloj deci koja će na ovaj način razviti i poboljšati grafomotoriku, kritičko-stvaralačko mišljenje, prostornu i logičko- matematičku inteligenciju.

Dušana Nikolić

master inženjer arhitekture

Dušana Nikolić je master inženjer arhitekture, sa višegodišnjim iskustvom u radu u arhitektonskom studiju, kao i u radu na Arhitektonskom fakultetu. Učesnik velikog broja radionica, izložbi i arhitektonskih konkursa. Pored toga, poseduje iskustvo u radu sa decom školskog uzrasta kroz organizaciju radionica, letnjih škola i participativno projektovanje